Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Bulgaria
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοκκοθραύστης ή Χοντροµύτης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία Χοντροµύτη, Coccothraustes coccothraustes. Με ένα ιδιαίτερα χοντρό ράμφος, ο Χοντρομύτης είναι ικανός να σπάει μεγάλους καρπούς για να τραφεί. Φωλιάζει σε δάση μικτά και κωνοφόρα της Βαλκανικής, ενώ στη νότια Ελλάδα και τα νησιά παρουσιάζεται ως σπάνιο το χειμώνα και κατά τη μετανάστευση.