Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Bulgaria
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κεδρότσιχλα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία Κεδρότσιχλας, Turdus pilaris. Σπάνια αναπαράγεται στα νότια ευρωπαϊκά δάση. Φωλιάζει ψηλά στα δέντρα, σε διχάλες των κλαδιών κοντά τον κορμό. Στις Μεσογειακές περιοχές είναι πολύ πιο συχνό το χειμώνα, οπότε συναντάται σε κοπάδια, σε λιβάδια και καλλιέργειες.