Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Bulgaria
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυροτσικλιτάρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία Μαυροτσικλιτάρας, Dryocopus major, του μεγαλύτερου δρυοκολάπτη στον κόσμο. Αναγνωρίζεται από το κατάμαυρο χρώμα του σώματός του και το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα στο πάνω (αρσενικά) και πίσω (θηλυκά) μέρος του κεφαλιού. Ανοίγει μεγάλες κοιλότητες σε κορμούς δέντρων, όπου ψάχνει για τροφή ή για να φτιάξει την φωλιά του.