Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate ecosystems - Alps
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λυροπετεινός
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Άλπεις)

Φωτογραφία Λυροπετεινού, Tetrao tetrix. Εξαπλώνεται στα ορεινά δάση και τα αλπικά λιβάδια των Άλπεων και των Βαλκανικών οροσειρών ως τα σύνορα με την Ελλάδα. Τα αρσενικά του είδους επιδίδονται ομαδικά σε επιδείξεις προσέλκυσης των θηλυκών την άνοιξη.