Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate ecosystems - Alps
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλπικός Αίγαγρος
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Άλπεις)

Φωτογραφία Αλπικού Αίγαγρου, Capra ibex, ενός άγριου κατσικιού των Άλπεων, και ένα από τα πολλά είδη άγριων κατσικιών των βουνών της Ευρασίας. Κυνηγήθηκε από τον άνθρωπο, σχεδόν μέχρι πλήρους εξαφάνισης. Η προστασία του ξεκίνησε από το 1821!