Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate ecosystems - Alps
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φιδαετός
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Άλπεις)

Φωτογραφία Φιδαετού, Circaetus gallicus, ο οποίος ζει σε περιοχές με αραιά δάση και λιβάδια σε μεγάλο υψόμετρο, όπου υπάρχουν άφθονα ερπετά κατά την περίοδο της αναπαραγωγής του. Μεταναστεύει νότια της Σαχάρας για να ξεχειμωνιάσει.