Κατηγορία φωτογραφίας:
Rocky desert
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ερημοπύρρουλας
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Bραχώδης έρημος
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία Ερημοπύρρουλα, Bucanetes githagineus. Τα περισσότερα εδαφόβια πουλιά στην έρημο, όπως αυτή η σπίζα, έχουν αχνά χρώματα ώστε να διακρίνονται με δυσκολία από απόσταση κι έτσι να αποφεύγουν τη θήρευση. Τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί βορειότερα προς τη νοτιοανατολική Ισπανία, εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος και της υποβάθμισης της βλάστησης