Κατηγορία φωτογραφίας:
Sandy desert
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αντιλόπη Άδακας
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα ερήμου
Διόραμα Αμμώδης έρημος

Φωτογραφία Αντιλόπης Άδακας, Addax nasomaculatus. Μπορούμε να διακρίνουμε τα μακριά και στριφτά κέρατα, χαρακτηριστικά που της δίνουν και το όνομα "screwhorn antelope" (=αντιλόπη με στριφτά κέρατα).