Κατηγορία φωτογραφίας:
Sandy desert
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αντιλόπη Άδακας
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα ερήμου
Διόραμα Αμμώδης έρημος

Φωτογραφία Αντιλόπης Άδακας, Addax nasomaculatus, που είναι ζώο ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στις συνθήκες της ερήμου. Σήμερα, όμως, έχει εξαφανιστεί από τις περισσότερες περιοχές της βόρειας Αφρικής. Είναι φυτοφάγο, κυρίως νυχτόβιο, ζώο. Διανύει μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας τροφή που την εντοπίζει κυρίως με την οσμή. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στη φωτογραφία, τα πόδια του έχουν πλατιές οπλές ειδικά διαμορφωμένες για το περπάτημα στην άμμο.