Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Αλμυρίδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μακροστάχυα Αρμυρήθρα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Μακροστάχυα Αρμυρήθρα, Arthrocnemum macrostachyum.