Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Βαθειανός Κάμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Aλμυρίδι
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Aλμυρίδι, Salsola kali.