Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Λυγαριά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πολυτές Βλήτο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Πολυτές Βλήτο, Amaranthus deflexus.