Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεζά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πλαγιαστό Βλήτο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Πλαγιαστό Βλήτο, Amaranthus blitoides.