Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Καστελλάκια
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βοϊδοκράτης
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Βοϊδοκράτης, Leontice leontopetalum. Στο κόκκινο βιβλίο των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας, θεωρείται τρωτό.(VU).