Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Αλόιδες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Βουκεφαλοφόρο Λάπαθο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Βουκεφαλοφόρο Λάπαθο, Rumex bucephalophorus.