Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Βαφές προς Χανιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Λαπάτσα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Λαπάτσα, Polygonum lapathifolium.