Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Φαράγγι Μέσονα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Ιξός
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Ιξός, Viscum album.