Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Μουρί
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Σφαιριδιοφόρος Τσουκνίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Σφαιριδιοφόρος Τσουκνίδα, Urtica pilulifera.