Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λευκά Όρη, κορυφή Μελινταού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Αμπελιτσιά / Ανέγνωρο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Αμπελιτσιά, Zelkova abelicea. Είναι το μοναδικό ενδημικό δένδρο της Κρήτης. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 1995, αναφέρεται ως Τρωτό (VU).