Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Επισκοπή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Χνουδωτή Βαλανιδιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Χνουδωτή Βαλανιδιά, Quercus pubescens.