Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Όρος Όλυμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Πλατύφυλλη Βελανιδιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Πλατύφυλλη Βελανιδιά, Quercus frainetto.