Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Κοκκινοπηλός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Υβριδογενές Έλατο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Έλατο Υβριδογενές, Abies borisii-regis.