Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αστερούσια Όρη, Κόφινας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Κυπαρίσσι
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Οριζοντιόκλαδο Κυπαρίσσι, Cupressus sempervirens f. horizontalis.