Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Νήσος Δία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Θαμνοκυπάρισο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό του φυτού Juniperus phoenicea, Θαμνοκυπάρισο.