Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Κομμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Παράλια Άρκευθος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό του φυτού Παράλια Άρκευθος, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa.