Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Σπήλαιο Ιδαίο Άνδρο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Τριχομανές Ασπλένιο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Τριχομανές Ασπλένιο, Asplenium trichomanes.