Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αγιοφάραγγο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Χειλανθές της Μαδέρας
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Madeira Lipfern, Cheilanthes maderensis (pteridioides).