Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Νέα Ρούματα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Ιππουρίδα των αγρών
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Ιππουρίδα των αγρών, Equisetum arvense.