Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ζαρός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Πολύκλαδη Ιππουρίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Πολύκλαδη Ιππουρίδα, Equisetum ramosissimum.