Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Θρυπτή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Υβριδοειδής Βοϊδόγλωσσα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Υβριδοειδής Βοϊδόγλωσσα, Anchusa hybrida.