Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Όρος Δίκτη, Λιμνάκαρο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασφένταμος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Κρητικό Σφεντάμι, Acer sempervirens.