Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Σελινάρι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πισόχορτο
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Πισόχορτο, Bituminaria bituminosa.