Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Άνω Μούλια
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βοϊδοκράτης
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Βοϊδοκράτης, Leontice leontopetalum. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 2009, αναφέρεται ως Τρωτό (VU).