Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Ζούρβα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Οριζοντιόκλαδο Κυπαρίσσι
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Οριζοντιόκλαδο Κυπαρίσσι, Cupressus sempervirens f. horizontalis.