Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Μοίρες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λεκανίδα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Λεκανίδα, Crepis vesicaria.