Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Κισσού Κάμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μπλε Κάρθαμος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Μπλε Κάρθαμος, Carthamus caeruleus.