Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Κομμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρητική Αχίλλεια
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Κρητική Αχίλλεια, Achillea cretica.