Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Βουλισμένο Αλώνι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λαγοπόδαρο
Πεντάνευρο
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Λαγοπόδαρο, Plantago lagopus.