Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Νότια του Ηρακλείου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καλλιεργούμενη Μέντα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Καλλιεργούμενη Μέντα, Mentha X piperita.