Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Μούλια, πεδιάδα Μεσσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αρχάτζικας
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Αρχάτζικας, Scandix pecten-veneris.