Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Κισσού Κάμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πιμπινελλόμορφη Οινάνθη
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό του φυτού Πιμπινελλόμορφη Οινάνθη, Oenanthe pimpinelloides.