Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Άγιος Θωμάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Στρογγυλόφυλλο Σμύρνιο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Στρογγυλόφυλλο Σμύρνιο, Smyrnium perfoliatum subsp. rotundifolium.