Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Σελινάρι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Άσπρη Λαδανιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Άσπρη Λαδανιά, Cistus salviifolius.