Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Πύθιο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βαλσαμόχορτο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Βαλσαμόχορτο, Hypericum perforatum.