Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Αλατσολίμνη, παραλία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Θερόκαλο / Φινοκαλιά
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Θερόκαλο, Thymelaea hirsuta.