Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Κομμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλογοθύμαρο
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Αλογοθύμαρο, Anthyllis hermanniae.