Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Πυθάρι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λευκή Ώχρα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Λευκή Ώχρα, Reseda alba.