Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αιτολοακαρνανία, Όρος Βαράσοβα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βραχώδες Χρυσάλυσο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Βραχώδες Χρυσάλυσο, Aurinia saxatilis.