Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αιτολοακαρνανία, Κορυφή Αράκυνθος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σαγηνευτική Ανεμώνα των Απέννινων
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Σαγηνευτική Ανεμώνα των Απέννινων, Anemone apennina subsp. blanda.