Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Αθερινόλακκος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρητικό Περδικούλι
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Κρητικό Περδικούλι, Parietaria cretica.